Skip to main content

Kriminologiguide: Artiklar och databaser

Artiklar och databaser

Kriminologi är ett tvärvetenskapligt ämne, vilket innebär att man kan hitta relevant information i en mängd olika databaser. De mer ämnesspecifika databaserna inom kriminologi har vi listat nedan. För att komma åt databaserna hemifrån loggar du in med ditt användarnamn och lösenord.