Skip to main content

Kriminologiguide: Stöd och tips

Beställa böcker och artiklar

Litteratur som inte finns på något av Malmö högskolas bibliotek kan vi låna in från andra bibliotek i eller utanför Sverige. Litteraturen ska ha anknytning till den undervisning och forskning som bedrivs på högskolan.

I första hand undersöker vi alltid möjligheten att köpa in materialet till våra bibliotek. Lämna därför hellre inköpsförslag om boken är utgiven under de senaste 3 åren. Du kan lämna förslag på böcker, tidskrifter och dvd-filmer som är relevanta för Malmö högskolas utbildning och forskning.

Stöd och tips

På Malmö högskola kan du få hjälp med ditt skrivande genom att boka en tid eller komma förbi Studieverkstaden, där lärare i engelska och svenska stöttar och ger tips kring ditt akademiska skrivande.

När du har kommit igång med ditt arbete kan du boka handledning i informationssökning.

Systematiska översikter

Ska du göra en systematisk översikt, titta gärna på vår guide som handlar om systematiska sökningar.