Skip to main content

Socialt arbete: Databaser

Artiklar och databaser

Som ämnesområde är Socialt arbete brett och tvärvetenskapligt. Det kan bli aktuellt att söka efter ditt ämne i olika databaser. Här har vi listat några databaser som brukar vara relevanta.

Google Scholar

Ett alternativ till Libsearch där du söker i många artikeldatabaser, elektroniska tidskrifter och andra webbplatser med forskningspublikationer.

Om du har en referens till exempel en vetenskaplig artikel, är det enklast att söka efter den i Google Scholar än att söka upp den i en databas. De flesta artiklar som du hittar i våra databaser hittar du även i Google Scholar. Gå in via bibliotekets sida för att komma åt allt material.