Skip to main content

Socialt arbete: Söktips och stöd

Stöd och tips

På Malmö högskola kan du få hjälp med ditt skrivande genom att boka en tid eller komma förbi Studieverkstaden, där lärare i engelska och svenska stöttar och ger tips kring ditt akademiska skrivande.

När du har kommit igång med ditt arbete kan du boka handledning i informationssökning.

Beställa böcker och artiklar

Litteratur som inte finns på något av Malmö högskolas bibliotek kan vi låna in från andra bibliotek i eller utanför Sverige. Litteraturen ska ha anknytning till den undervisning och forskning som bedrivs på högskolan.

I första hand undersöker vi alltid möjligheten att köpa in materialet till våra bibliotek. Lämna därför hellre inköpsförslag om boken är utgiven under de senaste 3 åren. Du kan lämna förslag på böcker, tidskrifter och dvd-filmer som är relevanta för Malmö högskolas utbildning och forskning.