Skip to main content

Medie- och kommunikationsvetenskap: Tidskrifter

Hej!

Här hittar du tidskrifter, böcker och webbplatser som du som student på Medie- och kommunikationsvetenskap har nytta av, det är ett komplement till bibliotekets webb.

Kolla också på sidan Vetenskapliga texter, där får du tips om olika typer av texter och var du kan börja leta. 

Tidskrifter

tidskrifter

Ibland är det lättare att leta och få överblick när man bläddra direkt i en tidskrift. Här är tips på några inom MKV:

Canadian Journal of Communication
Communication Research
Communication Studies

Communication Theory
Continent
Convergence
Critical Studies in Mass Communication
Critique
Culture Machine
Cult
ural Studies
Digital Culture and Education
Digital Journalism

European Journal of Communication
European Journal of Cultural Studies

Feminist Media Studies
Fibreculture Journal
First Monday

Global Media Journal
Human IT
Human Technology
International Journal of Communication
International Journal of Cultural Studies
International Journal of Digital Multimedia Broadcasting
Journal of Broadcasting and Electronic Media 
J
ournal of Communication
Journal of Community Informatics
Journal of Consumer Culture
Journal of Media Practice
Journalism
Journalism and Mass Communication 
Quarterly
Journalism Practice

Leonardo
M/C
Media Tropes
Mediekultur
Media, Culture and Society
Mobile Media and Communication
Mobilities
New Media & Society
Nordicom Review
Norsk medietidskrift
Particip@tions
​Platform Journal of Media and Communication

Political Communication
Public Culture
Public Opinion Quarterly
Television and New Media
Theory, Culture and Society
TripleC
Visual Communication

Tips

I boken Medievardagen av Tobias Olsson (2008, s 19-30) finns en lätt text om litteratursökning, bra om du är lite vilsen och inte vet var och hur du ska börja.

Peer-review

I Libsearch  kan du begränsa din sökning till artiklar från vetenskapligt granskade tidskrifter, välj "peer reviewed" till vänster på sidan när du gjort en sökning. 

Google scholar

Artiklar från vetenskapliga tidskrifter kan du också söka i Google Scholar. Anpassa Google Scholar så att länken fulltext@MAH visas om biblioteket har artikeln: Google Scholar > Inställningar > Bibliotekslänkar > Sök fram Malmö University > välj Malmö University - Fulltext@MAH > spara.

Guiden är skapad av