Skip to main content

RefWorks: Refworks

Gå direkt till RefWorks

RefWorks webbplats

(www.refworks.com/refworks)

 

KOntakt

chat loading...

Vid frågor kontakta: referenshantering@mah.se

Vad är RefWorks?

Med RefWorks kan du infoga källhänvisningar och skapa automatiska litteraturlistor i ditt arbete. På ditt RefWorks-konto samlar du referenser till dina källor. Genom att installera ett hjälpprogram till Word som heter Write-N-Cite får du in dina referenser automatiskt i ditt Word-dokument.

För dig som är student eller personal på Malmö högskola är det gratis att skaffa ett RefWorks-konto. Du kan fortsätta att använda ditt konto även efter studierna.

Skapa konto

Gå till RefWorks webbplats: www.refworks.com/refworks

OBS! Om du är på högskolans nätverk kommer du direkt in på Malmö högskolas RefWorks. Om du sitter utanför campus ska du ange en gruppkod (hitta den här).

  • Klicka på länken "Sign up for a new account"    
  •  Fyll i dina uppgifter.